พิมพ์ประกาศผลการสอบ
กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบโทร 023924021 ต่อ 2308 - 2311
หรือ smltest@ipst.ac.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 15/09/63
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี